Zasady wędkowania i wymiary ochronne ryb 2024

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

 

Zasady wędkowania obowiązujące w 2024 r. w Okręgu Mazowieckim (Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką)

 Wykaz wód okręgu.

 29. Najważniejsze odstępstwa i uzupełnienia do wymiarów, okresów i limitów zawartych w § 10. ust. 2:

b) wymiar okonia (15 cm) nie dotyczy obwodów rybackich: Zbiornika Zegrzyńskiego na rzece Narew Nr 7 oraz Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5,

c) na rzece: Wisła nr 3, Wisłą nr 4, Wisła nr 5, Narew nr 7 obowiązują dolne i górne wymiary gospodarcze: sandacz - do 60 cm. i od 85 cm.; szczupak do 60 cm. i od 90 cm.

d) na Jez. Lucieńskim i Jez. Zdworskim obowiązują dolne i górne wymiary gospodarcze: okoń do 20 cm. i od 35 cm; sandacz, szczupak do 60 cm. i od 80 cm. Ponadto na w/w jeziorach jest obowiązek zabierania suma (dot. ryb, które przekroczyły wymiar 70 cm i zostały złowione w okresie od 01.06 do 31.12),

e) na jeziorach powiatu szczycieńskiego obowiązuje wymiar gospodarczy szczupaka 55 cm

 30. Dopuszcza się metodę trollingową – na zasadach zawartych w § 9. ust. 5 – na rzece Wiśle od mostu Marii Skłodkowskiej – Curie w Warszawie (w obwodzie rz. Wisła nr 3) do Mostu Solidarności w Płocku (w obwodzie Zbiornika Włocławskiego na rz. Wisła nr 5) oraz od ujścia rz. Skrwa Prawa do 674 km (granica obrębu ochronnego nr 3 w rejonie zapory we Włocławku). (Indeks 30 w Zezwoleniu)

31. Dopuszcza się metodę wertykalną - na zasadach zawartych w § 9. ust. 7 - w obwodzie rz. Wisła nr 5 i zbiorniku Soczewka. (Indeks 31 w Zezwoleniu)

2. Ochrona ryb w starorzeczach i wyrobiskach: 1) na wyrobisku pożwirowym Gnojno (Narew) w okresie od 1 grudnia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb, za wyjątkiem połowu ryb z lodu. Przy połowie z lodu obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb drapieżnych (w tym okonia). 

 

22. Wprowadza się lokalny, okresowy zakaz połowu ryb ze środków pływających:
- od 1 maja do 15 maja na mniejszych jeziorach w powiecie szczycieńskim – jeziorach: Fręcki, Jasne, Płociczno, Lemany,
- od 1 maja do 31 maja na Jez. Brajnickim,
- od 1 maja do 15 czerwca na dwóch obszarach Zbiornika Zegrzyńskiego:
1) położonym na południe od linii prostej łączącej most drogowy w Zegrzu (przyczółek w Zegrzu Południowym) z Hotelem REWITA w Ryni, ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi,
2) ujściowym odcinku rzeki Bug od miejscowości Kania Nowa (skrzyżowanie ul. Nadburzańskiej z ul. Szeroką) do jej ujścia w miejscowości Arciechów z granicą w osi nurtu rzeki Narew.

 wymiary2024cz0

wymiary2024cz01

wymiary2024cz1

wymiary2024cz2

wymiary2024cz3

 OBRĘBY OCHRONNE

 

 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.